De mest populære fiskeartene

Når det kommer til kystfiske, er torsk den mest populære arten. Det finnes torsk langs hele norskekysten. Det finnes både vandrende torsk og stedbunden torsk. Den stedbundne torsken blir kalt kysttorsk. Vandrende torsk som kommer for å gyte, blir kalt for skrei. Bestanden av kysttorsk er lav mange steder nord for Stad, derfor er det ikke alle steder man kan fiske etter torsk.

Herlig villaks å finne

Villaks blir av mange kalt den flotteste fisken. Mange norske elver har stor bestand av villaks, men dessverre er villaksen på retur i mange elver, delvis på grunn av overfiske og delvis på grunn av rømt oppdrettslaks. Villaksen gyter i elver, men vokser opp i havet. Når den kommer tilbake til fødestedet for å gyte, har laksen blitt stor og feit, noe som gjør den populær blant sportsfiskere.

Ørret blir enda mer fisket

Til tross for at laks er populært, blir det fisket enda mer ørret i norske elver. Ørret kan fanges med flue, sluk eller garn. Dorging og trolling er tillatt i større innsjøer. I Norge finnes det både sjøørret, bekkeørret, fjellørret og innsjøørret, og bestandene er store flere steder. Ørret kan bli inntil 40-50 kg, selv om dette er sjelden. Sjøørret kan veie rundt 20 kg.

This entry was posted on at and is filed under Fiske, Fiskearter. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.